Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Clean Select, gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven onder KvKnummer: 54423724. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
1: Persoonsgegevens
Clean Select verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datum afspraken (onderhoudsfrequentie indien van toepassing)
Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;
– Het verlenen en factureren van onze diensten.
– U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (belastingdienst e.d.)
2: Indien u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. Emails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.
3: bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Clean Select van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
4: Derden
– Clean Select verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
– Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
– Uitzondering zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
5: Website
Clean Select houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn.
6: Bewaartermijn
Mogelijke gegevens worden 7 jaar bewaard. Dit omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs van de omzet.
7: Beveiliging
Clean Select neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang e.d. tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Share This