Persbericht opgesteld door Kees Blokland en Lilian Willekers 

30 januari 2019

‘Onze mensen zijn goud waard’
‘Onze mensen, de schoonmakers, zijn goud waard’, daarover zijn de kersverse ondertekenaars het roerend eens
Voorafgaand aan de uitreiking van de Best Practice Award 2018 vond de eerste regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag plaats. Tijd en plaats van handeling: donderdag 24 januari 2019 in Mediaplaza in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen met hun opdrachtnemers, de schoonmaakbedrijven Hendriks Hoteldiensten en SMB Willems, ondertekenden opdrachtgevers van der Valk Hotel Breukelen en gemeente Barneveld de Code. Ook opdrachtgever Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en opdrachtnemers Clean Select, Corocor Tehnische Reconditionering BV, Glansrijke Servicepartner, JSA Services, Schoonmaakbedrijf Jaap Mol, Tyclean en beveiligingsbedrijf Young Security zijn vanaf 24 januari ambassadeurs van de Code. ‘Wij rekenen erop dat u de ambassadeursrol voor de Code met verve vervult. En met wij bedoelen we vanaf heden ook u’, aldus de heer Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
Goud waard De heer Blokland geeft in zijn presentatie aan dat ‘wij het allemaal doen voor de schoonmakers en beveiligers’. Mevrouw Ingels van Hendriks Hoteldiensten stelt: ‘onze mensen zijn goud waard, daarom steken wij in op partnership met de opdrachtgever, waarbij wij de specialisten zijn’. ‘We hebben in dat partnership een gezamenlijk belang. Voor ons is belangrijk dat de kwaliteit die het schoonmaakbedrijf levert dezelfde waarde dient als de kwaliteit die wij verkopen aan de gast’, aldus mevrouw Schepers van van der Valk Hotel in Breukelen.
Schoonmaak is vanzelfsprekend De heer Houwaard geeft aan dat de aanwezigheid van schoonmaak als vanzelfsprekend wordt aangenomen. ‘Maar, schoonmaak is als water uit de kraan; je mist het pas als het er niet meer is’. Terwijl het voor het onderwijs ook een commercieel item is. ‘Want een vieze school trekt geen nieuwe leerlingen, ook al zijn de leerresultaten goed’, aldus de heer Houwaard. Mevrouw Schepers sluit daarbij aan: ‘De klanten rekenen ons erop af als het niet schoon is. Dat is met de reviews op internet heel makkelijk’. ‘Daarom is het goed om kwaliteit belangrijk te laten zijn in de dienstverlening. In onze aanbesteding schoonmaak hebben wij kwaliteit dan ook het enige gunningscriterium laten zijn, aldus de heer de Groot van de gemeente Barneveld.
If you pay peanuts… Uitvragen op waarde en kwaliteit is helaas nog niet bij alle opdrachtgevers gemeengoed. Mevrouw Quakkelaar van Clean Select: ‘Wij werken veel voor VVE’s en daar is prijs nog heel belangrijk’. Dit wordt beaamd door mevrouw Wilmink van Tyclean. ‘Kinderdagverblijven en scholen hebben een beperkt budget, dus wij passen daar onze dienstverlening op aan’. ‘Maar opdrachtgevers zouden zich moeten realiseren: ‘if you pay peanuts, you get monkeys’, aldus de heer Vis Dieperink van Corocor. Voor de heer van den Bosch van Glansrijke Servicepartner reden om ‘af en toe ook eens nee te zeggen tegen een klant. Daarmee geef je een statement af’. De heer Rensenbrink van Young Security ziet ook het risico van (te) lage tarieven: ‘de opdrachtgever loopt kwaliteit mis als hij gaat voor de lage uurtarieven van met name zzp’ers. En ik helaas opdrachten’.
Meedoen met aanbestedingen? Dit geldt niet alleen voor aanbestedingsprocedures maar ook voor offerteprocedures. ‘Alhoewel

Contactpersonen Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag:

Lilian Willekers (inhoudelijke vragen) John van den Broek (communicatie)

marktgedragschoonmaak@ras.nl T: 073 – 62 00 460
niet iedereen daaraan meedoet’, stelt de heer Houwaard met enige spijt, ‘ik vind het jammer dat maar weinig MKB-bedrijven daarop intekenen’. ‘Ik doe niet mee aan aanbestedingen’, aldus de heer Mol van het gelijknamige schoonmaakbedrijf. ‘Ik maak alle afspraken mondeling en heb weinig schriftelijke contracten met opdrachtgevers’. Quakkelaar: ‘Wij zijn huiverig om met een grote klant in zee te gaan, dat betekent een substantiële vergroting van het aantal werknemers’. ‘Wij doen als klein schoonmaakbedrijf bewust niet mee met aanbestedingen, we willen graag klein blijven’, aldus van den Bosch. SMB Willems schrijft juist bewust in op aanbestedingen. ‘Wij zien dat als een mooie gelegenheid om ons als schoonmaakbedrijf te blijven ontwikkelen’, aldus de heer Staverman van SMB Willems.
Samen naar een sterkere keten De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.
Elkaar ontmoeten De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan, regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen. De volgende regionale ondertekening vindt plaats op 11 februari 2019 in Den Haag.

Share This